Tidplan

Tidplan

TIDPLAN

 

 

Tvärpilen Kivik - en kronologi

 

2014 Sven Erik Borglund AB köper fastigheten Mellby 3:145

 

2014-2015 Länstyrelsen beslutar om arkeologiska undersökningar som genomförs av Österlenarkeologi AB

 

2015 Simrishamns kommun beviljar bygglov för Tvärpilen Kivik

 

2015 Arbete med infrastruktur påbörjas

 

2016 Byggnation av det första Gathuset samt det första huset i BRF Brudbrödet 1.

 

2017 Första Gathus står klart, påsken 2017. De första fyra lägenheterna i BRF Brudbrödet 1 färdigställs.

 

2017 Avloppsreningsverk installeras

 

2018 Solelpark och Värmeverk färdigställs

 

2018  Fem Gathus och fyra lägenheter färdigställs och överlämnas.

 

2019 Åtta lägenheter i BRF Brudbrödet 1 överlämnas. Därmed är den bostadsrättsföreningen klar.


2019 Tre Gathus färdigställts och överlämnas.


2019 Littorinaparken färdigställs.


 

Planering 2019 - 2022

 

2019 Byggnation av de två första lägenheterna i BRF Brudbrödet 2.

 

2020 De två första lägenheterna i BRF Brudbrödet 2 överlämnas.

 

2020 Byggnation av fyra sista lägenheterna i BRF Brudbrödet 2.

 

2020 Byggnation av de tre sista Gathusen.

 

2021 Överlämnande av de fyra sista lägenheterna i Brudbrödet 2.


2021 Överlämnande av de sista Gathusen.


2021 Stensättning av Littorinavägen.

 

2022 Projektet avslutas. 

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.

Projektledare

Sven Erik Borglund

Mellby byväg 12

277 35 Kivik

svenerik@sebab.eu

+46 (0)76 - 631 26 50

Bostadsområdet

Tvärpilen

Littorinavägen 1-36

277 30 Kivik

Copyright © All Rights Reserved

Vi reserverar oss för eventuella fel som kan ha smygit sig in på hemsidan. Hemsidan är bäst lämpad för dator och läsplatta, men kan också läsas på mobil.