Gathus

Hållbart Boende

SOLELENERGI

 

 

På Tvärpilen Kivik är idag en solelpark uppförd. Den planeras leverera 100.000 kWh på årsbasis. Ett litet bidrag. På 10 år blir det

1.000.000 kWh. På en generation (25 år) 2.500.000 kWh. Förstås löser inte Tvärpilens solelpark vår planets klimatkris, men Tvärpilen är inte i lika stor utsträckning en del av problemet. Ca 60% av varje bostads hushållsel från solen är trots allt något.

VATTENFÖRBRUKNING

 

 

Tvärpilen Kivik har valt att bygga två separata vattenledningssystem till samtliga bostäder. Det ena ledningssystemet förser bostäderna med färskvatten som köps från kommunen. Det andra ledningssystemet levererar vatten till samtliga vattentoaletter och till samtliga bevattningsutkastare. Det vattnet kommer från det egna avloppsreningsverket, ett av Sveriges mest avancerade. Det innebär att färskvattenuttaget minskar (ca 30%) och vi kan ha Kiviks grönaste gräsmattor.

VATTENRENING

 

 

Tvärpilens avloppsreningsverk är ett av landets främsta. Ett "vanligt" kommunalt reningsverk skiljer bort kväve och fosfor samt fasta beståndsdelar. Det är bra men inte alls tillräckligt. Våra sjöar och hav, de i havet levande organismerna och djuren, kräver betydligt mer. Tvärpilen Kiviks reningsverk renar också bort det som forskarna vet skadar våra hav och sjöar, det vill säga microplaster, läkemedelsrester, hormoner och silverjoner.


För Tvärpilen Kivik är det absolut självklart att ta ansvar genom handling. Utan en levande natur blir det inte mycket bevänt med människans (läs våra barns) fortsatta kulturella utvecklingsresa. Hanöbukten är en del av Österlens natur. Dess tillfrisknande är vårt ansvar.

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.