Omgivningar

Omgivningar

Tvärpilen Kivik är närmaste granne med en av Skandinaviens största gravplatser från Bronsåldern, den så kallade Kiviksgraven. Kiviksgraven är ett storslaget stenröse som minner om en kulturvärld på denna plats för ca 3500 år sedan. Förfäder till oss har således manifesterat sina föreställningar om sin värld och sig själva så att vi efter 3500 år fortfarande kan ta del av dem. Detta är i sig hisnande.


Vad skall vi då säga om de fynd som arkeologerna år 2015 letade fram på den plats vi kallar Tvärpilen Kivik? Fynd som leder oss till mänskliga manifestationer, som är åtminstone 6500 år gamla. Kan svindlande fånga den tanken som slår oss när vi försöker omfatta en period på 6500 år. Svindlande är det att för inre ögat se hur den lilla flickan Lotten sittande vid brunnen, sköljandes ingredienserna till kvällens sallad. Bland annat ett knippe Brudbröds-rotknölar. Två rötter slinker ur händerna och hamnar på brunnens botten. Där får de ligga i 6500 år, väl inpackade i brunnens bottensediment. Våra arkeologers vakna blickar ser budskapet från förr, C14-metoden daterar dem och öppnar därmed upp dörren till våra föregångare, de vi idag kallar stenåldersmänniskor.


Ett boende på Tvärpilen är ett boende mitt i ett kulturrum med en förankring bakåt längre än längst.

Tvärpil i gatsten
Littparken7

LITTORINAPARKEN

 

 

Tvärpilen Kivik är en kvadratisk yta, med sin lägsta punkt 4 m ö h och sin högsta 9 m ö h. Den faller från sydväst mot nordost. Centralt på området anläggs Littorinaparken en 1000 kvm ”stor” park. Utöver gångvägar, sittplatser och litet grönt finns två dammar som binds samman med en vattentrappa. Dammarna har en meters nivåskillnad. I det sydöstra hörnet av Littorinaparken finns en liten brunn, en replika från den som skänkte vatten åt våra föregångare på platsen.

 

Namnet Littorina återkommer också i interngatans namn, Littorinavägen. ”Littorina” kopplar vår tid till en tid då Östersjön var ett innanhav, en sötvattensjö. Littorinasnäckan fanns ymnigt i detta hav som följdriktigt blev benämnt som Littorinahavet. Den tiden är 5000 år före vår tid.

Tvärpil i gatsten

TVÄRPILEN

 

 

Tvärpilen blev en gåva från arkeologerna som 2014-2015 finkammade stora delar av kvarteret.

Tvärpilen är en mycket liten flintspets 20 x 10 mm. Den kunde appliceras på tvärs i spjutets längdriktning och då fungera likt hullingar. Bytet försvagades snabbare och jakten blev avsevärt effektivare. Tvärpilen Kivik har en metaforisk ambition: Tvärpilen Kivik är en liten företeelse i Byggsverige med en ambition att ha en betydande påverkan på ansvarsfullt byggande, mycket större än vad den ringa storleken i sig motiverar.

BRUDBRÖDET

 

 

Brudbrödet är en växt vi alltjämt finner i vår fauna. Alltjämt eftersom vi vet med säkerhet att den fanns med i kosten hos våra föregångare för åtminstone 6500 år sedan. I en brunn funnen i Solelparkens sydöstra hörn fann arkeologerna två rötter av växten Brudbröd. C14-dateringen bestämde dem till ca 6500 år gamla. De rötterna har givit namn åt både BRF Brudbrödet 1 och BRF Brudbrödet 2.

ERTEBÖLLE

 

 

Strax söder om Limfjorden på Jylland finns en ort, Ertebölle. På den platsen har arkeologerna funnit stora mängder med keramik från en kultur som använde sig av dryckeskärl med en trattform. Kulturepoken kom att kallas för Trattbägarekulturen och fick efter fyndplatsen också namnet Erteböllekulturen. Arkeologerna hos oss fann några skärvor från dessa trattbägare. Vi påminner oss om dessa våra föregångare genom att kalla samfälligheten för Ertebölle Samfällighet.

KONSTRUNDAN

 

 

Den första konstrundan på Österlen, landets första, ägde rum 1968, detta mytomspunna år. Den rundan har ägt rum varje påskvecka sedan dess. I sig är det notabelt att varje år, under den veckan, kommer flera tiotusentals människor till denna avgränsade del av Skåne - Österlen.

 

Vad gör dessa konstrundor med Österlen? Avsätter ett sådant fenomen några spår, några kulturyttringsspår? Kulturrundan har bidragit till att förvandla Österlen. En förvandling som fortgår. Idag finns ett myller av olika kulturyttringar, de allra flesta i det mindre formatet. Som boende på Tvärpilen kan man ta för sig av hela detta kulturella myller som vore man en tillfällig besökare. Men man kan också bli en del av myllret, bli en del som bidrar till att vidmakthålla och vidareutveckla kulturen på Österlen. Allt är upp till den enskildes smak och fason.

NATURRUMMEN

 

 

Det finns få landskapspanoraman som kan mäta sig med det som uppenbarar sig då man färdas från Svinaberga by i riktning mot Kivik. Där på ca 50m höjd breder sig den mjukt rundade Hanöbuktens kustlinje ut sig för betraktaren. Med tätorten Kivik följt av fiskeläget Vitemölle som dekorationer längs den buktande havslinjen. Österlen har av en generös geologi berikats med naturmiljöer av en kvalitet, i en variationsrikedom och i en omfattning som bör göra att varje individ kan finna just sin favoritplats, platsen man gärna återkommer till, platsen man bär i sitt minne, platsen man gärna för andra berättar om.

GEOLOGI

 

 

Österlens historia är inte kungarnas och slagens historia. Den historien är alldeles för näraliggande. Vårt perspektiv är 400 miljoner år. Platt-tektoniken lär oss, att för 400 miljoner år sedan kolliderar den mäktiga baltiska urbergsplattan med en mycket mindre platta, den av sedimentära bergarter bestående Avaloniaplattan. Den kollisionen äger rum diagonalt genom Skåne, från nordväst till sydost. En sprickzon, Tornquistlinjen, uppkommer och sträcker sig från Norska huvudet till Kaspiska havet. Ett antal istider senare har denna zon skulpterats till naturområden vi idag känner som Kullaberg (i nordväst), Hallandsåsen, Linderödsåsen, Romeleåsen, Brösarps Backar, Stenshuvud (sydost) och mycket mer.

 

Detta är den historiska grunden till vårt Österlen. Till själva variationsrikedomen och den skiftande skönheten i det vi idag blir erbjudna.

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.