Föreningar

Bostadsrätt, Samfällighetsförening

FÖRENINGAR

 

 

Som boende på Tvärpilen Kivik är man endera Fastighetsägare eller Bostadsrättsinnehavare. Det finns:

  • 12 friköpta fastigheter, alla uppförda som parhus.
  • Två bostadsrättsföreningar, Brudbrödet 1 och Brudbrödet 2.


För den gemensamma förvaltningen och skötseln av Tvärpilens infrastruktur finns en Samfällighetsförening.


Ertebölle Samfällighetsförening

Ertebölle Samfällighetsförening förvaltar två fastigheter, Mellby s:19 och Mellby s:12. I dessa båda samfällda fastigheter finns den gemensamma infrastruktur, som gör Tvärpilen Kivik till ett område. Ertebölle Samfällighetsförening äger och förvaltar Solelparken, Värmeverket, Reningsverket, Teknikhuset, Littorinaparken, Littorinavägen, samtliga gångvägar och övriga gemensamma ytor.


Bostadsrättsföreningen Brudbrödet 1

Bostadsrättsföreningen Brudbrödet 1 äger och förvaltar fastigheterna Mellby 3:145 resp 3:157. På dessa fastigheter är fyra bostadshus uppförda. På Mellby 3:145 finns gatuadresserna Littorinavägen 14-18 samt Littorinavägen 20-24. På Mellby 3:157 finns gatuadresserna Littorinavägen 11-15 samt Littorinavägen 21-25.


Bostadsrättsföreningen Brudbrödet 2

Bostadsrättsföreningen Brudbrödet 2 äger och förvaltar Mellby 3:165 med gatuadresserna 26-36.

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.

Projektledare

Sven Erik Borglund

Mellby byväg 12

277 35 Kivik

svenerik@sebab.eu

+46 (0)76 - 631 26 50

Copyright © All Rights Reserved

Vi reserverar oss för eventuella fel som kan ha smygit sig in på hemsidan. Hemsidan är bäst lämpad för dator och läsplatta, men kan också läsas på mobil.

Bostadsområdet

Tvärpilen

Littorinavägen 1-36

277 30 Kivik