Historia

Historia

HISTORIA

 

 

Tvärpilen Kivik ligger granne med Skandinaviens största bronsålderslämning, Bredarörsgraven (i folkmun Kungagraven i Kivik). Den berättar en 2.800 årig historia. Nog så imponerande.


Men i ljuset av den historia som Tvärpilens samtliga bostäder vilar på är Kungagraven en sentida företeelse. Tvärpilen Kiviks berättelse tar sin kända och dokumenterade startpunkt 6.500 år bort från vår egen tid. Arkeologerna har borstat fram mängder med fragment som visar på våra föregångares kultursyn, hur de ställde sig till frågor som är människans eviga, frågor om döden, om festen, om socialiteten. Åter igen byggs det på Tvärpilen Kivik. Denna gång ett bostadsområde. Denna byggnation görs i vetskap om att vår tids kulturella uttryck kommer att betraktas av de människor som följer efter oss. Vår kultur kan ses som en länk i en ganska lång kedja. Vi är de ansvariga för denna länk.

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.

Projektledare

Sven Erik Borglund

Mellby byväg 12

277 35 Kivik

svenerik@sebab.eu

+46 (0)76 - 631 26 50

Copyright © All Rights Reserved

Vi reserverar oss för eventuella fel som kan ha smygit sig in på hemsidan. Hemsidan är bäst lämpad för dator och läsplatta, men kan också läsas på mobil.

Bostadsområdet

Tvärpilen

Littorinavägen 1-36

277 30 Kivik