Tidplan

Tidplan

TIDPLAN

 

 

Tvärpilen Kivik - en kronologi

 

2014 Sven Erik Borglund AB köper fastigheten Mellby 3:145

 

2014-2015 Länstyrelsen beslutar om arkeologiska undersökningar som genomförs av Österlenarkeologi AB

 

2015 Simrishamns kommun beviljar bygglov för Tvärpilen Kivik

 

2015 Arbete med infrastruktur påbörjas

 

2016 Byggnation av det första Gathuset samt det första huset i BRF Brudbrödet 1.

 

2017 Första Gathus står klart, påsken 2017. De första fyra lägenheterna i BRF Brudbrödet 1 färdigställs.

 

2017 Avloppsreningsverk installeras

 

2018 Solelpark och Värmeverk färdigställs

 

2018  Fem Gathus och fyra lägenheter färdigställs och överlämnas.

 

2019 Åtta lägenheter i BRF Brudbrödet 1 överlämnas. Därmed är den bostadsrättsföreningen klar.


2019 Fyra Gathus färdigställts och överlämnas.


2019 Littorinaparken färdigställs.

 

2019 Byggnation av de fyra första lägenheterna i BRF Brudbrödet 2.

 

2020 De fyra första lägenheterna i BRF Brudbrödet 2 överlämnas.

 

2020 Byggnation av två sista lägenheterna i BRF Brudbrödet 2.

 

2020 Byggnation av de två sista Gathusen.

 

2020 Överlämnande av de två sista lägenheterna i Brudbrödet 2.


2020 Överlämnandet av det sista Gathuset.


2020 Stensättning av Littorinavägen.

 

2020 Projektet avslutas. 

FINNER DU VAD DU SÖKER?

 

 

Vårt team står till ditt förfogande för att svara på frågor och för att tillhandahålla mer information.